oog, tijd en ruimte voor heel de mens
 
Museum Trees Ruijs Huijs

Trees Ruijs: haar leven

Trees zei ooit over haar werk: “ik wil mijn emoties kunnen overbrengen”. Daarmee bedoelde ze niet enkel haar persoonlijke behoefte, maar ook de maatschappelijke relevantie van haar werk. Het gaat dieper dan enkel kunst.

Haar persoonlijke ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Haar jeugdjaren beleefde ze in koloniaal Nederlands-Indië. Daar maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee en verbleef in het Jappenkamp. Na terugkeer in Nederland beleefde ze de tijd na de oorlog met de wederopbouw van Nederland. Toen waren er de zestiger en zeventiger jaren met hun vrouwenemancipatie, ontkerkelijking en individualisering. En vervolgens het leven van een Hollandse familie in een Limburgs dorp met zijn eigen tradities en cultuur. Al deze indrukken van buiten moest ze vertalen in haar eigen leven en drukte ze uit in haar artistieke werk. Haar werk kreeg daardoor een unieke diepgang. Haar werk nodigt ons uit om als in een spiegel je eigen persoonlijke levensverhaal te herkennen. Roept op tot bezinnen en dialoog met jezelf. En met anderen het gesprek aan te gaan over thema’s, zoals conflict, spiritualiteit, emancipatie, traditie, de relatie met jezelf en met de wereld om je heen. Ongeacht leeftijd of herkomst; Trees pakt je bij de strot en zet je aan het denken.

Het ‘Museum Trees Ruijs Huijs’ wil een persoonlijke, museale en culturele plek zijn, met ruimte, tijd en oog voor persoonlijke en medemenselijke ontwikkeling.

Trees Ruijs: biografie

 29 augustus 1925 Trees Ruijs wordt geboren in Maastricht
1928 Haar vader neemt een baan aan als leraar op een HBS op Java en zo brengt Trees haar jeugd door in Nederlands-Indië, waarvan de invloed in haar latere werk getuigt.
  Zoals alle Nederlanders wordt haar familie geïnterneerd in Japanse kampen vanaf 1942 tot de bevrijding 15 augustus 1945, vader, moeder en hun 8 kinderen overleven het Repatriëring in 1946
  Familie Ruijs vestigt zich in Delft
  Trees begint haar 5-jarige studie schilderen aan de Koninklijke Academie in Den Haag, hier ontmoet ze Jan Vonk die een jaar later aan dezelfde studie begint
1955 trouwen Trees en Jan en krijgen 6 kinderen
1958 verhuizing naar Heerlen omdat Jan een baan aanneemt als grafisch vormgever bij de toenmalige Staatsmijnen, het latere DSM
1962  verhuizing naar Ubachsberg Kerkstraat 39
1968 Trees begint weer te werken, ze maakt wandkleden omdat ze naaiwerk beter kan laten liggen in een kamer in het woonhuis met nog kleine kinderen
  Over haar werkzame leven is op andere pages op deze site veel informatie te vinden. Zie Trees Ruijs: Leven verbeeld.
2006 Zowel Bart, jongste zoon, als Jan overlijden in dit jaar
2013 Omdat Trees’ ogen te slecht zijn geworden om nog te kunnen schilderen begint ze te schrijven en in dit jaar komt haar eerste boek uit “Het uitgeleende kind”
2015 Het boek “EEN VROUW, DRIE SOLDATEN, EEN REVOLVER” wordt uitgegeven, eveneens in eigen beheer
2015 “Terugblik op de Jappentijd” wordt uitgegeven door Wbooks