Organisatie

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

RSIN: 8569.12.918
Registratie Kamer van Koophandel: 6728 5597
Het rekeningnummer van de stichting is: NL19 RABO 0315178612

Contactgegevens/Postadres: Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

Bestuurssamenstelling:
Gijs den Boer (voorzitter)
Maaike Vonk (secretaris)
Marian Starmans (penningmeester)