oog, tijd en ruimte voor heel de mens
 
Museum Trees Ruijs Huijs

SEPA

SEPA: met een machtiging geef u toestemming aan Stichting Trees Ruijs Huijs om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven, en aan jouw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Trees Ruijs Huijs. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Door ondertekening van een machtiging geeft  u  Stichting Trees Ruijs Huijs toestemming doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven.

Het bedrag wordt rond de 25ste van de maand geïncasseerd.

St.Trees Ruijs Huijs, Truppertstraat 6, 6005 RN Weert, Nederland.
Incassant ID: NL73222672855970000 Handelsreg.nr 6728 5597

U kunt de Sepa intrekken door dit te melden bij CONTACT.