oog, tijd en ruimte voor heel de mens
 
Museum Trees Ruijs Huijs

Privacy

Algemeen: Stichting Trees Ruijs Huijs gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze werkzaamheden of om uw steun te vragen.

Stichting Trees Ruijs Huijs vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Onderstaande is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de website www. treesruijshuijsmuseum.nl

Wij houden een donateurs administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij stichting Trees Ruijs Huijs (bijvoorbeeld door deelname aan een project, een nieuwsbrief abonnement of informatieaanvraag), maar geen lid of donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om jou te informeren over onze acties en projecten.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. En offline gebeurt dit via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.
Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, sponsering of aankoop ). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Stichting Trees Ruijs Huijs: het uitvoeren van onze doelstellingen.